فعالیت‌های ما

اردوهای آموزشی

توانمندسازی دانش‌آموزان مناطق تحت‌پوشش از طریق برگزاری اردوهای مدون در طی سال تحصیلی، تعطیلات نوروز و تابستان، در کنار رفع اشکال و جمع‌بندی مطالب کتب درسی، کلاس‌های باروری فکر، خلاقیت و استعدادهای دانش‌آموزان.

همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی دبیران

برگزاری همایش‌های آموزشی و انگیزشی به منظور دانش‌افزایی، پویایی و انگیزه‌دهی به آموزگاران مناطق تحت‌پوشش و تاثیرگذاری پایدار بر بدنه آموزش‌وپرورش.

ظرفیت‌سازی و بسترسازی‌های اجتماعی

تاثیرگذاری بر بدنه اجتماعی در جهت مدیریت صحیح و بدون آسیب ادارات، تلاش و ترغیب آنان برای ایجاد فضای کاری سالم به دور از آسیب‌ها و مشکلات

ساخت و بهسازی فضاهای آموزشی

شناسایی نیازمندی‌های ساخت و بهسازی مدارس مناطق تحت‌پوشش و برقراری ارتباط بین خیرین مدرسه‌ساز و مناطق هدف.

کارآفرینی و توانمندسازی در جهت توسعه پایدار

برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی با هدف توسعه محلی و کارآفرینی بومی

اهداف گروه

1
2
3
4
5
1

ایجاد بستری برای رشد و تعالی دانش‌آموزان مناطق کمتربرخوردار کشور در حوزه مسائل آموزشی و تحقق بخشیدن به مفاهیم مرتبط با عدالت آموزشی

2

تربیت نسلی دغدغه‌مند، کوشا خلاق و متعهد از دانش‌آموزان و دیگر اعضای جوامع محلی

3

آشنا کردن دانشجویان دغدغه‌مند و نخبه با ظرفیت‌ها و چالش‌های مناطق کمتربرخوردار در جهت برداشتن گامی موثر در حل مسائل و مشکلات آنها

4

کمک به تقویت نظام‌مندی و کارآمدی ارکان مدیریتی منطاق کمتربرخوردار

5

توسعه پایدار سراسر میهن عزیزمان از طریق توسعه حوزه‌های مختلف آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و زیرساخت‌های شهری و روستایی

برای انسان گرد آمده‌ایم