رایانامه (ایمیل) : jahadi@aut.ac.ir

آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان شماره 2 فرهنگی، دفتر گروه جهادی السابقون

           تهران، خیابان انقلاب، خیابان شانزده آذر، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: 64545032 – 64545030