اولین همایش تدریس ریاضی و چالشهای آن در استان سیستان و بلوچستان با همکاری اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، آموزش پرورش شهرستان سراوان و گروه جهادی السابقون برگزار گردید.

در این دوره آموزشی بیش از ۳۰۰ نفر حضور داشتند.

برای مشاهده تصاویر بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

http://sabeqoon.blog.ir/1394/10/25/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86

اردوهای بهمن ماه گروه جهادی السابقون در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان انجام شد.