گروه جهادى السابقون، از سال ١٣٨٨ فعاليت هاى جهادی آموزشى در استان سيستان و بلوچستان را با هدف توسعه پايدار اين مناطق و همچنين دغدغه مند كردن قشر دانشجو آغاز كرده است. اميد است شما دانشجويان و همراهان محترم با آشنا شدن با شرايط آموزشى-رفاهى مردمان اين خطه از كشور عزيزمان قدمى موثر در راستاى تعالى پايدار هموطنان عزيزمان برداريد.

 

((فرم ثبت نام داوطلبین فعالیت در گروه جهادی السابقون))