شناخت ضعف آموزش پایه­ای در مناطق تحت پوشش­مان و همچنین تمایل به اثرگذاری پایدار
بر بدنه آموزش­وپرورش، ما را بر آن داشت تا ضمن آسیب­شناسی این ضعف­ها، برای اثرگذاری عمیق­تر بر مناطق تحت پوشش­مان برنامه­ریزی کنیم. دانستیم که افزایش توانمندی معلمان آموزش­وپرورش یکی از گام­هایی است که می­توان در این رابطه برداشت. بنابراین جهت افزایش توان علمی معلمین و ایجاد انگیزه و پویایی بیشتر برای آن­ها، رایزنی و دعوت از اساتید دانشگاهی، برجستگان آموزش دبستان و دبیرستان، مولفین کتب درسی و… را جهت برگزاری همایش­های آموزشی و انگیزشی آغاز کردیم. تا کنون نیز با برنامه­ریزی­های صورت گرفته با اساتید دانشگاهی توانسته­ایم 7 همایش آموزشی در دانشگاه­های سراسری زاهدان، زابل، ولایت ایرانشهر، سراوان و علوم دریایی چابهار برای دبیران مناطق تحت پوشش این دانشگاه­ها با موضوع آمـوزش ریاضی ابتدایی برگزار کنیم.

در همایش پنجم که هفته اول آبان ماه 96در دانشگاه زابل برگزار شد، معلمین و مسئولین مربوطه­ی بیش از 15 شهرستان و 20 منطقه آموزش و پرورشی در این همایش حضور داشتند. موضوع همایش نیز، کارگاه­های آموزشی مرتبط با نحوه تدریس درس ریاضی سال­های نهم، دهم و یازدهم متوسطه بود. همچنین مخاطب همایش ششم، 700 نفر از آموزگاران ابتدایی شهرستان سراوان بودند.